Stichting 'Spuit 41' Voorschoten

Zoeken

Reorganisatie brandweer

20 september 2010

Op verzoek van den raad heeft de Zuid Hollandsche Provinciale brandweerbond een rapport uitgebracht omtrent de organisatie van de plaatselijke brandweer.
Blijkens dat rapport zijn er blj de brandweer verschillende zaken die verbetering behoeven. Aan alle opmerkingen is echter nlet te voldoen, daar dit te kostbaar zou worden. B. en W. vragen den Raad een crediet van f 4000,= voor deze reorganisatie, aankoop slangen en slangenwagen, gasmaskers, het aanbrengen van een geluidsinstallatie sirene Philipsfabrieken, enz.

De heer J. Braggaar informeert, nu besloten is bij de gemeenschappelijke regeling aan te sluiten of er vrijheid bestaat in de aanschaffing. Indien de kosten ondragelijk zouden worden, zou hij zijn stem niet aan dit voorstel kunnen geven. Het aanschaffen van een ladderwagen juicht hij toe. want zooals men voor de verlichting aan de lichtmasten heeft gewerkt is levensgevaar nlet uitgesloten. De voorzitter merkt op dat geen wagen «al worden aangeschaft vanwege de kosten, maar dat B. en W. zich nog nader zullen beraden.

De heer O. R. I. Viveen vraagt of In deze som de geluidsinstallatie Is begrepen. De heer A. Verboon wijst op een sirene nabij zijn woning, dle gebruikt zou worden maar weigerde op dat oogenblik en vraagt of deze nu wel noodig is. De voorzitter antwoordt dat deze sirene klein en bescheiden is. De tegenwoordige alarmeerlng kost ook geld aan de PTT. Men komt door de sirene weer tot den ouden toestand terug van klokluiden bij brand, maar er is ook gedacht aan luchtbescherming. De heer O. R. I. Viveen vult aan met klokluiden om 12 uur. Het voorslei wordt vervolgens aangenomen.

BRON: archief KB, Het Vaderland 1 september 1938.

 • Van Rijs
 • Hameetman verzekeringen
 • Toncar
 • Notaris Pérez
 • RoyalPrint
 • Heijmans
 • Valk Hotel De Gouden Leeuw
 • Auto Schilthuizen
 • Freek van Os
 • Gebr. de Graaff Trappenmakers
 • Hema
 • Watersportvereniging Voorschoten
 • De Kock Raamfolie
 • Snackbar Centrum
 • Het Wapen van Voorschoten
 • Ziegler
 • Pretec Precisietechniek
 • Rotary Club Voorschoten-Leidschendam
 • G.J. Kriek
 • Klink Car Cleaning