Stichting 'Spuit 41' Voorschoten

Zoeken

Moeilijk blusschingswerk

20 september 2010

De strenge vorst bemoeilijkte in 1929 het blusschingswerk, thans was het heerlijk zomerweer, waarbij kwam, dat er zoo góéd als geen wind stond. Wij waren onmiddellijk na bet uitbreken van den brand gisteravond ter plaatse, maar noch de politie, noch de brandweer, konden in den beginne het water brengen daar, waar toen de brand woedde, in den toren.
Toen deze tot één vuurzuil was geworden, sloegen dé vlammen met ontembaar geweld langs hét dak naar het eigenlijk gebouw over en van dat oogenblik af was het lot van de kerk bezegeld: men kon nog zooveel water in de vuurzee werpen, aan redden viel niet meer te denken; hoogstens kon men, en dit is dan ook gelukt, voorkomen, dat belendende perceelen mede in vlammen opgingen.

Zooals reeds gemeld, duurde het ongeveer een kwartier voordat de brandweer voldoende water kon geven, ondanks bet feit, dat de hoofdpost van de brandweer op ongeveer vijf minuten afstand van de plaats des onheils ligt. De groote motorspuit werd geplaatst op het Steenschuur, maar de slangen moesten over vrij grooten afstand over de Langebrug worden gelegd, alvorens de kerk te kunnen bereiken en dan duurde het nog eenigen tijd, alvorens er voldoende water was, dat op voldoende hoogte kon worden gebracht.

De kerk ligt aan de Langebrug, achter het kerkgebouw ligt een binnenplaats welke leidt naar de pastorie, die op de Breestraat uitkomt, naast deze pastorie loopt een toegangspoort van de Breestraat naar het kerkgebouw.
Aan het feit, dat zeer spoedig het vuur van deze binnenplaats aan de achterzijde van het kerkgebouw werd bestreden is het te danken geweest, dat de pastorie bewaard is kunnen blijven.

Onze indruk was, dat wat de wijze van verdeeling der brandspuiten en der slangen betreft, deze op juiste wijze is geschied, waarbij de spuiten van Oegstgeest, Voorschoten en Den Haag goede diensten hebben bewezen.

De spuiten van Leiden, Voorschoten en Oegstgeest stonden op het Steenschuur, die van Den Haag op de Botermarkt. Voor zoover wij konden nagaan, heeft slechts één spuit uit Den Haag dienst behoeven té doen.

Behalve de reeds genoemde kerkelijke sieraden en voorwerpen is het gelukt vrijwel alle overige voorwerpen van waarde te redden, o.a. die van het altaar. De sacristie, ter linkerzijde van het gebouw gelegen, is eveneens bewaard gebleven.

BRON: archief KB, Het vaderland 26 juli 1933.

 • Van Rijs
 • Hameetman verzekeringen
 • Toncar
 • Notaris Pérez
 • RoyalPrint
 • Heijmans
 • Valk Hotel De Gouden Leeuw
 • Auto Schilthuizen
 • Freek van Os
 • Gebr. de Graaff Trappenmakers
 • Hema
 • Watersportvereniging Voorschoten
 • De Kock Raamfolie
 • Snackbar Centrum
 • Het Wapen van Voorschoten
 • Ziegler
 • Pretec Precisietechniek
 • Rotary Club Voorschoten-Leidschendam
 • G.J. Kriek
 • Klink Car Cleaning