Stichting 'Spuit 41' Voorschoten

Zoeken

Gemeenteraad van Voorschoten Voor aanschaffing autodraailadder f 3000,= beschikbaar gesteld

20 september 2010

In den gemeenteraad van Voorschoten kwam het voorstel van de veel omstreden autodraai-ladder voor de brandweer aan de orde. Alvorens het voorstel nogmaals in behandeling werd gegeven, deelde de vorzitter mede dat er een brief was binnengekomen van den fabrikant van den tweewieligen wagen, dat voor dezen wagen geen banden beschikbaar zijn. Deze brief was van invloed op de houding der leden.

'De heer J. Braggaar bleef tegenstemmen, omdat de oorzaak van het niet kunnen leveren was te wijten aan de hoogere autoriteiten, die het voorstel zoo lang op sleeptouw hadden gehouden.
Ook de heeren A. Fortgens en A. Q. Doeswyk motiveerden hun veranderde zienswijze, waarna op verzoek van den heer J. Braggaar werd gestemd over hét voorstel om f 5000,= beschikbaar te stellen voor de aanschaffing van een autodraailadder voor de brandweer.
Het voorstel werd met 2 stemmen tegen aangenomen.

BRON: archief KB, Het Vaderland 3 maart 1941.

 • Van Rijs
 • Hameetman verzekeringen
 • Toncar
 • Notaris Pérez
 • RoyalPrint
 • Heijmans
 • Valk Hotel De Gouden Leeuw
 • Auto Schilthuizen
 • Freek van Os
 • Gebr. de Graaff Trappenmakers
 • Hema
 • Watersportvereniging Voorschoten
 • De Kock Raamfolie
 • Snackbar Centrum
 • Het Wapen van Voorschoten
 • Ziegler
 • Pretec Precisietechniek
 • Rotary Club Voorschoten-Leidschendam
 • G.J. Kriek
 • Klink Car Cleaning