Stichting 'Spuit 41' Voorschoten

Zoeken

Geen auto-ladder voor de brandweer

20 september 2010

In de vergadering van den gemeenteraad te Voorschoten werd allereerst in stemming ge» bracht het voorstel van B en W. tot aanschafling van een autoladder voor de brandweer. In een vorige vergadering hadden de stemmen gestaakt, nadat daarvoor in een vergadering bet voorstel was verworpen. Hiervoor was 5000,= aangevraagd.

De voorzitter wijst de leden op de verantwoordelijkheid en dat bet getuigt van goede zelftucht zich te houden aan de rapporten, die door deskundigen zijn uitgebracht.

Ook in deze vergadering staakten de stemmen, zoodat het voorstel wordt geacht te zijn verworpen. De heer P. H. J. A. de Booy was met kennisgeving afwezig, hetgeen de stemming anders deed uitvallen, aangezien hij in vorige vergaderingen met klem de aanschaffing bad verdedigd.

Voor de verbreeding van den Leidscheweg werden wederom enkele voortuinen gekocht ad f 10 per m 2.

Het verslag van de brandweer werd voor kennisgeving aangenomen.

BRON: archief, KB, Het Vaderland 11 februari 1942.

 • Van Rijs
 • Hameetman verzekeringen
 • Toncar
 • Notaris Pérez
 • RoyalPrint
 • Heijmans
 • Valk Hotel De Gouden Leeuw
 • Auto Schilthuizen
 • Freek van Os
 • Gebr. de Graaff Trappenmakers
 • Hema
 • Watersportvereniging Voorschoten
 • De Kock Raamfolie
 • Snackbar Centrum
 • Het Wapen van Voorschoten
 • Ziegler
 • Pretec Precisietechniek
 • Rotary Club Voorschoten-Leidschendam
 • G.J. Kriek
 • Klink Car Cleaning